İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin ikinci basamak kemoterapisinde paklitaksel ile dosetakselin retrospektif olarak karşılaştırılması


ÇOK G. , Çeldir J., GÖKSEL T. , Aysan T.

II. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Antalya, Turkey, 01 January 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey