Osteoartrit’xxli hastalarda ev temelli egzersiz programı: Öz yeterlilik kuramı yaklaşımı


ŞENUZUN AYKAR F. , TUNA ORAN N.

I. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Turkey, 7 - 11 April 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey