Teori Temelli Gebelikte Kilo Yönetiminin Postpartum Kilo Retansiyonuna Etkisi Randomize Kontrollü Çalışma


DAŞIKAN Z. , ÜNSAL ATAN Ş.

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 Eylül 2016