Interiktal Psikoz


KIRLI U. , AYDOĞDU İ.

50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.25

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 25
  • City: Antalya
  • Country: Turkey