Hakas Destanlarında Çekim Edatlarının Kullanımı Üzerine


DOĞAN Ş.

VII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, 21 - 23 Nisan 2016