BİSFOSFONATA BAĞLI OSTEONEKROZ (BON) OLGULARINDA MANDİBULAR KEMİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PRELİMİNER KANTİTATİF BİR ÇALIŞMA


ALPÖZ E. , GÜNERİ P. , EFEOĞLU C. , ÇANKAYA H. , BOYACIOĞLU H.

ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ 6. ULUSAL SEMPOZYUMU VE 1.ULUSLARARASI KATILIMLI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye