Mevlevi ve Bektaşi Edebiyatında Ehl i Beyt Teması Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İnceleme


TEMİZKAN M.

Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlevilik Bildiriler, 14 - 16 December 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text