Mite diversity and population dynamics of eriophyid mites on olive trees in Western Turkey


Creative Commons License

Ersin F. , Kaptan S., Erten L., Köktürk H., Gümüşay B., Denizhan E., ...More

Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, vol.44, no.1, pp.123-132, 2020 (Journal Indexed in SCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.16970/entoted.649116
  • Title of Journal : Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology
  • Page Numbers: pp.123-132

Abstract

A study was conducted to determine the diversity of phytophagous mites and their predators in olive orchards in Balıkesir, İzmir and Manisa Provinces, Turkey from 2015 to 2017. Also, the population density of eriophyid mites was detected in four olive orchards in İzmir and Manisa in 2016 and 2017. As a result, sixteen species were collected, namely, Aceria oleae (Nalepa, 1900), Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (Eriophyidae), Cenopalpus lineola (Canestrini & Fanzago, 1876), Brevipalpus sp. (Tenuipalpidae), Amblyseius andersoni Chant, 1957, Euseius stipulatus (Athias-Henriot, 1960), Neoseiulus barkeri Hughes, 1948, Paraseiulus talbii (Athias-Henriot, 1960), Typhlodromus athenas Swirski & Ragusa, 1976, Typhlodromus athiasae Porath & Swirski, 1965, Typhlodromus psyllakisi Swirski & Ragusa, 1976, Typhlodromus rarus Wainstein, 1961, Typhlodromus recki Wainstein, 1958 (Phytoseiidae), Raphignathus gracilis (Rack, 1962) (Raphignathidae), Agistemus duzgunesae Koc, Cobanoglu & Madanlar, 2005 (Stigmaeidae) and Tydeus californicus (Banks, 1904) (Tydeidae). Aceria oleae and T. hassani were found throughout the growing period from April to November in all orchards and they reached their highest population densities on buds during April, and leaves and fruit during May and June. Typhlodromus athenas was observed throughout the year in the majority of the orchards, and this is a first record of this species for the Turkish fauna. It was observed that A. duzgunesae also fed on eriophyid mites. Further studies are needed to investigate prey range of the predatory mites, T. athenas and A. duzgunesae and their potential as biological control agents of eriophyid mites. 

Bu çalışmada 2015-2017 yıllarında Balıkesir, İzmir ve Manisa illerinde zeytinde zarar yapan akar türleri ve predatörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, eriophyid akarların popülasyon yoğunlukları 2016 ve 2017 yıllarında İzmir ve Manisa’da dört adet zeytin bahçesinde belirlenmiştir. Sonuç olarak on altı tür saptanmıştır: Aceria oleae (Nalepa, 1900),Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (Eriophyidae), Cenopalpus lineola (Canestrini & Fanzago, 1876) and Brevipalpus sp. (Tenuipalpidae), Amblyseius andersoni Chant, 1957, Euseius stipulatus (Athias-Henriot, 1960), Neoseiulus barkeri Hughes, 1948, Paraseiulus talbii (Athias-Henriot, 1960), Typhlodromus athenas Swirski & Ragusa, 1976, Typhlodromus athiasae Porath & Swirski, 1965, Typhlodromus psyllakisi Swirski & Ragusa, 1976, Typhlodromus rarus Wainstein, 1961, Typhlodromus recki Wainstein, 1958 (Phytoseiidae), Raphignathus gracilis (Rack, 1962) (Raphignathidae), Agistemus duzgunesae Koc, Cobanoglu & Madanlar, 2005 (Stigmaeidae) ve Tydeus californicus (Banks, 1904) (Tydeidae). Aceria oleae ve T. hassani'ye örnekleme yapılan tüm bahçelerde nisan ayından kasım ayına kadar tüm vejetasyon boyunca rastlanılmış ve en yüksek popülasyon yoğunluğu nisan ayında tomurcuklarda, mayıs ve haziran aylarında yaprak ve meyvelerde saptanmıştır. Typhlodromus athenas, örnekleme yapılan bahçelerin büyük çoğunluğunda yıl boyunca yaygın olarak gözlenmiş ve Türkiye’de varlığı ilk kez bu çalışmayla saptanmıştır. Bununla birlikte A. duzgunesae’nin eriophyid akarlarla beslendiği gözlenmiştir. Daha sonra yapılacak çalışmalarda avcı akarlar, T. athenas ve A. duzgunesae’nin av yelpazesinin belirlenmesi ve bunların eriophyid akarlar üzerinde biyolojik mücadele etmeni olarak potansiyellerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir.