OBEZİTE CERRAHİSİ OLMUŞ HASTALARIN AMELİYAT SONRASI BESLENME PROGRAMINA UYUMLARININ İNCELENMESİ


SOLAK M. , YENTÜRK h.

I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017