NÜKS MEME KANSERLİ HASTADA İYİLEŞMEYEN (ÜLSERE) YARA BAKIMI: OLGU SUNUMU


SOLAK M. , ÖZBAYIR T.

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017