Rag1 mutasyonu saptanan olgularda klinik heterojenite 21 olgunun değerlendirilmesi


ULUSOY E., KARACA N. , HUSEYIN OZAN T., AKSU G. , KÜTÜKÇÜLER N.

1. Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye