Children’s Narrative Development and Usage of Narratives in the Evaluation of Language


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.16, no.3, pp.293-305, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 16 Issue: 3
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.293-305

Abstract

It is a narrative or a story that is one of the most common verbal language expressions, which children use very

often to express themselves. Children start to acquire their ability to tell a story at early ages. A narrative analysis

provides us with the information about how it combines the information of linguistic areas. A narrative shows

clearly the developmental progress and can be used as a means of the evaluation of verbal linguistic

development. The linguistic development in the future can be predicted with the evaluation of the narrative

development because the narratives have more complex linguistic structures than the daily language. In addıtıon,

early narrative skills are the predictors of the academic skills in the future. That’s why, the narrative should be

one of the intervention targets in school-age children who have a difficulty in learning the language

Keywords: Narrative, narrative development, narratives analysis, evaluation of language, story grammar theory

Çocukların kendini ifade etmek için en sık kullandığı sözel dili ifade biçimlerinden biri öykülerdir. Çocuklar,

oldukça erken yaşlarda öykü anlatma becerilerini kazanmaya başlamaktadır. Öyküleme analizi bize çocukların,

dil alanlarına ait bilgileri nasıl biraraya getirdiği hakkında bilgi sağlamaktadır. Öyküleme, çocuklardaki

gelişimsel ilerlemeyi açık bir şekilde gösterebileceğinden sözel dil gelişimini değerlendirmek için bir araç olarak

kullanılabilmektedir. Öyküler, günlük konuşmalardan daha karmaşık dil yapısına sahip olduğu için öyküleme

gelişiminin değerlendirilmesi ile gelecekteki dil gelişimi yordanabilmektedir. Aynı zamanda erken dönem

öyküleme becerisi, gelecekteki akademik becerilerin yordayıcısıdır. Bu yüzden öyküleme, dili öğrenme problemi

olan tüm okul çağındaki çocuklarda müdahale hedefleri arasında yer almalıdır.

Anahtar sözcükler: Öyküleme, öyküleme gelişimi, öyküleme analizi, dilin değerlendirilmesi, öykü gramer

kuramı