Marikültür faaliyetlerinin bentik canlılar üzerine etkisi


ÇINAR M. E.

Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Etkilerinin Belirlenmesi Çalıştayı, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye