Ödemiş sağlık yüksekokulu öğrencilerinin stresle bilişsel başetme düzeylerinin incelenmesi


DOĞAN S. , BEYCAN G.

Üçüncü Uluslararası ve 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir, 13 - 16 Nisan 2017