The Effect of Drivers' Behavior on Performance of Signalized Intersections


Creative Commons License

Tanyel S., KOYUNCU M. , Caliskanelli S. P.

TEKNIK DERGI, vol.29, no.5, pp.8563-8587, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 5
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.18400/tekderg.369397
  • Title of Journal : TEKNIK DERGI
  • Page Numbers: pp.8563-8587

Abstract

The Effect of Drivers’ Behavior on Performance of Signalized Intersections

In this study investigating the effect of driver behavior on performance of signalized

intersections is aimed. For this purpose, a questionnaire is drawn up to assess simultaneously

queue length and start response time data at three signalized intersections in İzmir city center.

Especially start response times of drivers are tried to be modeled using various physiological

scales which explain drivers’ behavior. Analyses have shown that, as the age and experience

of drivers increase, their perception of safety also increases. It is found that perception of

safety changes between 39~50 years of age and with respect to this, start response times are

extended and average delay values increase by approximately 20% at signalized

intersections.

Keywords: Signalized intersection, driver-response time, driver behavior characteristics.

Çalışmada, kentiçi sinyalize kavşaklardaki sürücü davranışlarının, kavşak başarımı

üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, İzmir kent merkezinde yer alan

üç sinyalize kavşakta sürücü anketleri ile eş zamanlı tepki süresi ve kuyruk uzunluğu verileri

toplanmıştır. Anketlerden elde edilen sürücü davranışlarını açıklayıcı çeşitli ölçeklerden

yararlanarak özellikle sürücü tepki sürelerinin modellenmesine çalışılmıştır. Analizler

sonucunda, sürücülerin yaş ve tecrübeleri arttıkça güvenlik algılarının da arttığı görülmüştür.

Güvenlik ölçeği değerinin 39~50 arasında değiştiği; buna bağlı olarak, başlangıç tepki

sürelerinin uzadığı ve sinyalize kavşaklardaki ortalama taşıt gecikmelerinin de yaklaşık %20

oranında arttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sinyalize kavşak, sürücü tepki süresi, sürücü davranış karakteristikleri