Adaptation of the Second Language (English) Speaking Anxiety Scale into Turkish


Creative Commons License

Alkan H. , Bümen N. , Uslu Ö.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.39, pp.1157-1180, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17152/gefad.440534
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1157-1180

Abstract

The purpose of this study is to adapt the Second Language (English) Speaking Anxiety Scale developed by Woodrow (2006) into Turkish. In order to determine linguistic equivalence, the scale was applied online to 54 students studying English at CEFR B1 level at Ege University School of Foreign Languages 15 days apart, and a significant positive correlation was found (.882, p<.01). Then Turkish form of the scale was applied to 778 students studying English at different levels at the aforementioned university; exploratory factor analysis was performed; and a two-factor structure explaining 64.14% of the total variance was uncovered. Significant correlations were determined through the correlation analyses done for criterion-related validity of the scale. The scale was re-applied to a different group of students (n=455) at CEFR B1 level at the same school to perform confirmatory factor analysis. The two-factor structure of the original scale was confirmed, and the fit indices corresponded to perfect fit. Reliability coefficients regarding the factors of the scale were calculated to be .83 for in-class speaking anxiety and .85 for out-of-class speaking anxiety. The results of these analyses indicate that this scale can be used in Turkey.

Bu çalışmanın amacı Woodrow’un (2006) geliştirdiği (İkinci Dil) İngilizce Konuşma Kaygısı Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamaktır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliği için, Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda orta düzeyde İngilizce öğrenmekte olan bir öğrenci grubuna (n=54) 15 gün ara ile İngilizce ve Türkçe form çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Bu uygulamada pozitif ve anlamlı bir ilişki elde edilmiş (.882, p<.01), Türkçe form aynı üniversitede farklı düzeylerde İngilizce öğrenen 778 öğrenciye uygulanarak açımlayıcı faktör analizi yapılmış, toplam varyansın %64.14’ünü açıklayan iki faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçeğin ölçüt bağıntılı geçerliği için yapılan korelasyon analizleri sonucunda anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapmak üzere aynı okulda orta düzeyde İngilizce öğrenen farklı bir gruba (n=455) ölçek yeniden uygulanmıştır. Orijinal ölçeğin iki faktörlü yapısı doğrulanmış, elde edilen uyum indekslerinin mükemmel uyum sınırları içerisinde olduğu görülmüştür. Bu çalışmadaki ölçümlere ilişkin güvenirlik katsayıları sınıf içinde konuşma kaygısı boyutunda .83, sınıf dışında ise .85 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonuçları, ölçeğin Türkiye’de kullanılabileceğini göstermektedir.