ÜSLUP KAVRAMINA ANALİTİK BİR BAKIŞ: TÜRKİYE’DE GELENEKSEL MÜZİKLERDE PERFORMANS NORMLARI


ERSOY İ.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.49, pp.302-314, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 49
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.302-314

Abstract

Music is an expression culture that has been seen in almost every society and thus it has a universal feature ontologically.
Besides the other components or constituents, the way it is vocalized/performed and how it has been made sense differentiates it from
the others. Style or genre that has been generally accepted at this point has a vital role about how the performance is done. So, there is a
style in almost all kinds of music and the fact that this style is prominent or visible in the performance legitimizes it in the related kind of music and gets it to belong to a particular sort. Style, among the traditional musics in Turkey, is usually approached in the frame of
authenticity, esthetics and ideological that has been tightly coincided with the old of the caharacteristic of performance. Whether the authenticity has got different concepts and dynamics apart from the musical ones such as skills or abilities as a value shaping the
performance of authenticity, has been one of the subjects of curiosity in this paper.

Müzik hemen her toplumda görülen bir ifade kültürüdür ve ontolojik olarak evrensel bir özellik taşır. Ancak, başka bileşenlerin yanında, nasıl seslendirildiği/performe edildiği ve nasıl anlamlandırıldığı, onu farklı kılar. Performansın nasıl yapıldığına ilişkin genel kabul gören kavram olarak üslup/tavır da bu anlamda önemli bir yer tutar. Yani, hemen her müzik türünde bir üslup bulunur ve bu üslubun performansta görünür/belirgin olması, onu ilgili müzik türünde meşrulaştırır ve ona ait kılar. Üslup, Türkiye’deki geleneksel müzikler içinde çoğunlukla, performans niteliğinin eskiye sıkı-sıkıya bağlılıkla örtüştürülen  otantisite ekseninde, estetik ve ideolojik bir çerçevede ele alınır. Performansı biçimlendiren bir değer olarak üslubun özellikle beceri/yetenek gibi müziksel kavram ve dinamiklerin dışında başka kavram ve dinamiklere sahip olup-olmadığı bu makalenin merak konularından biridir.