Koroner Kalp Hastalarının Verilen Bakımdan Memnun Olmalarının Yaşam Kalitesi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi.


AKYOL A.

XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. III. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu,16-20 Ekim 1996,Antalya, Turkey, 16 - 20 October 1996

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey