Sanat İktidar İlişkisi Bağlamında Necip Fazıl ve Poetikası


GÖKÇEK F.

1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, 11 - 12 Mayıs 2017