KRONIK SOLUNUM YETMEZLIĞI GELIŞEN KOAH’LIHASTALARIN TAKIBINDE YAPILANDIRILMIŞTABURCULUK VE İZLEM PROTOKOLÜ IÇIN ÇOKMERKEZLI RANDOMIZE KONTROLLÜ Ç


ERGAN B., GÖKTALAY T., ERGÜN P., YILMAZ d., OCAKLI b., GÜRGÜN A. , ...Daha Fazla

Türk Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, 11 - 15 Nisan 2018