Russia and Ottoman Empire’s Power Struggle in Trans-Caucasia


Temizkan A.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.447-462, 2006 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.447-462

Abstract

In this essay we dealed with the struggle of three great powers, Ottoman Empire, Russia and Iran, in Caucasia and Georgia. During this struggle, together with the diplomatic and military operations . We examined how they were included in this process. The process started with the patronage of Russia over Georgia and continued with the raid of Dagestanians to Georgia. After the Aga Muhammed Khan’s campaigns to Georgia and Dagestan, Russia answered to these attacks and invaded Georgia definetely. 

Biz bu makalede Kafkasya’da ve Gürcistan’da Osmanlı Devleti, Rusya ve İran gibi üç büyük gücün nüfuz mücadelesini ele aldık. Bu mücadele sırasında maruz kaldıkları diplomatik ve askerî harekatlarla birlikte bu sürece nasıl dahil edildiklerini inceledik. Süreç Rusya’nın Gürcistan’ı himayesine almasıyla başlamış ve Dağıstanlıların Gürcistan’a akınlarıyla devam etmiştir. Rusya, Ağa Muhammed Han’ın Gürcistan ve Dağıstan’a seferlerinden sonra bu saldırılara karşılık vermiş kati olarak Gürcistan’ı ilhak etmiştir.