RUSYA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN KAFKAS-ÖTESİNDE NÜFUZ MÜCADELESİ


Temizkan A.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.6, ss.447-462, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.447-462

Özet

Biz bu makalede Kafkasya’da ve Gürcistan’da Osmanlı Devleti, Rusya ve İran gibi üç büyük gücün nüfuz mücadelesini ele aldık. Bu mücadele sırasında maruz kaldıkları diplomatik ve askerî harekatlarla birlikte bu sürece nasıl dahil edildiklerini inceledik. Süreç Rusya’nın Gürcistan’ı himayesine almasıyla başlamış ve Dağıstanlıların Gürcistan’a akınlarıyla devam etmiştir. Rusya, Ağa Muhammed Han’ın Gürcistan ve Dağıstan’a seferlerinden sonra bu saldırılara karşılık vermiş kati olarak Gürcistan’ı ilhak etmiştir. 

In this essay we dealed with the struggle of three great powers, Ottoman Empire, Russia and Iran, in Caucasia and Georgia. During this struggle, together with the diplomatic and military operations . We examined how they were included in this process. The process started with the patronage of Russia over Georgia and continued with the raid of Dagestanians to Georgia. After the Aga Muhammed Khan’s campaigns to Georgia and Dagestan, Russia answered to these attacks and invaded Georgia definetely.