Çevre Sağlığı Hemşireliği Dersinin Öğrencilerin Çevreye Yönelik Bilgi ve Tutumları Üzerine Etkisi


ÖZSOY S. , ÖZTÜRK DÖNMEZ R.

1.uluslararası 2. ulusal halk sağlığı hemşirleiği kongresi, 24 Nisan 2018