Marka Farkındalığında Sosyal Medya Kullanımı Karşılaştırmalı Bir Analiz


Creative Commons License

Akıncı Vural Z. B. , Ker Dincer M. , Başok N. , Coşkun Değirmen G. , Yalçın M., Erkan M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.663-674, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 45
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.663-674

Özet

Marka aynı iş alanında bir ürünü diğerinden ayırt etmede başvurulan en önemli unsurlardandır. Her geçen gün kurumların markalaşmaya daha çok önem vermesiyle marka farkındalığı kavramı ön plana çıkmaktadır. Markaya dair ipucu verildiğinde tüketicinin önceki bilgilerini ve deneyimlerini kullanma yeteneği ile ilgili olan marka farkındalığı, tüketicilerin markayı diğer rakip markalardan ayırt etmesini sağlamaktadır. Son yıllarda markaya yönelik farkındalık arttırma çabalarında dijital ortamların daha etkin kullanıldığı gözlenmektedir.  Günümüzde tüketici profili, bilgi iletişim teknolojileri, eğitim ve kültür seviyelerindeki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişkenlik göstermektedir. Yeni medya okuryazarı tüketiciler dikkate alındığında kurumların tüm iletişim süreçlerinde web tabanlı iletişim kullanması önem arz etmektedir. Sosyal medya tüketicilerin kurum ile etkileşim içinde bulunduğu ve genç kuşağın yaygın olarak tercih ettiği bir araçtır. Sohbet, iletişim, iş bağlantıları, arkadaş toplantıları gibi özel sebeplerle de kullanılan sosyal medya özellikle işletmelerin tüketicilerine ulaşmakta kullandığı bir yöntemdir.  İnternet kullanıcı sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde tüketiciler bu kanal aracılığı ile edindikleri bilgi çerçevesinde davranış geliştirmektedir. Bu çalışmada, marka farkındalığı kavramı, unsurları ve kapsamı ele alınacaktır. İkinci aşamada ise kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket çalışması Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri örnekleminde uygulanarak sosyal medyanın marka farkındalığına olan katkısı analiz edilecektir. Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Farkındalığı, Sosyal Medya, Sosyal Medya Kampanyaları.