TÜRKİYE’DE TASARIM VE SANAT EĞİTİMİ VEREN FAKÜLTELERİN LOGO TASARIMLARININ GRAFİKSEL ANALİZİ̇


Boztaş E.

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.247-262, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.29228/jasss.40574
  • Dergi Adı: The Journal of Academic Social Science Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.247-262

Özet

Grafik tasarımın önemli çalışma alanlarından biri logo tasarımıdır. İyi bir logo tasarımı, kurum kimliğini özgün bir plastik dille, hedef kitlede farkındalık oluşturacak biçimde simgeleme özelliğine sahip olmalı ayrıca çeşitli kullanım alanlarında görsel ve anlatım özelliklerini kaybetmeyecek biçimsel nitelikleri taşımalıdır. Ayrıca logo tasarımı görsel kimliğin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından en temel öğedir. Kurumlar, hedef kitleleri üzerinde tanınabilirlik ve farkındalık oluşturabilmek için logo tasarımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu durum üniversiteler ve akademik birimleri olan fakülteler için de geçerlidir. Bu bağlamda ilgili alan uzmanlarını yetiştiren tasarım ve sanat fakültelerinin kendi logo tasarımlarını hazırlama ve seçme süreçleri ve sahip oldukları logoların niteliği kurum kimliği açısından özel bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki üniversitelerde bulunan tasarım ve sanat eğitimi veren fakültelerin kendilerine ait logo tasarımlarına sahip olup olmadıkları araştırılmış, logo tasarımına sahip olan fakültelerin tasarımları grafiksel açıdan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sürecinde tasarımların kompozisyon kurgularındaki biçimsel yapı ve bu biçimsel yapının oluşturduğu anlam katmanları incelenmiştir. Tipografik unsurlar ele alınmış, renk kullanımları ve görsel sadeleştirilmeler ile stilizasyonlar çözümlenmiştir. Tasarımların farklı mecra ve baskı teknikliklerime göre uygulanabilirlikleri ele alınmıştır. Fakültelerin logo tasarımlarında karşılaşılan olumlu ve olumsuz durumlar ele alınarak, ilgili tasarımların genel ve özel anlatım biçimleri üzerinde durulmuştur. Tasarımlarda kullanımı tercih edilen ortak imgeler tespit edilmiştir. Ayrıca kültürel ve coğrafi özelliklere göre farklılık gösteren imgeler üzerinde durulmuştur.

One of the important fields of graphic design is logo design. A good logo design should be able to symbolize corporate identity in a unique plastic language to create awareness for the target audience. Besides, it should have stylistic qualities that will not lose visual expression characteristics in various fields of use. Moreover, logo design is the fundamental element in creating visual identity and ensuring its sustainability. Organizations need logo designs in order to create brand recognition and awareness on their target audiences. This also applies to universities and faculties with academic units. In this context, it is very important for design and art faculties, which train experts in their fields, to create and choose their own logo designs since this design reflects corporate identity. In this study, we investigated whether the faculties of Design and Art Education in Turkish universities have their own logo designs, and we evaluated the logo designs of these faculties graphically. In this evaluation process, the stylistic structures of the designs in the composition fictions and the connotations they create were investigated. Typographic elements were discussed, and stylizations were analyzed through use of color and visual simplifications. Applicability of the designs according to different media and printing techniques were emphasized. The positive and negative situations encountered during faculties logo designs are discussed, and the general and special expression styles of the related designs are emphasized. Common images preferred for use in designs were determined. Also, the images that differ according to the cultural and geographical features were studied.