Isıl Çevrimin Jüt Fiber/Yüksek Yoğunluklu Polietielen (YYPE) Kompozitlerin Tabakalararası Kayma Dayanımının Etkisi


SEVER K., SARIKANAT M. , SEKİ Y., TAVMAN İ. H. , SEVER K.

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16 - 18 Mayıs 2011