Humiforte N 6’nın Klasik Fungisitlerin Bitkiye Penetrasyonuna ve Nohut Antraknozu (Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.) Hastalığının Kontrolüne Etkisi


Creative Commons License

Ergün A., Tosun N.

ANADOLU, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) Dergisi, no.1, ss.16-26, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: ANADOLU, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.16-26

Özet

Bu çalısmada ülkemizde nohut ekim alanlarında önemli kayıplara yol açan nohut antraknozu [Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.] hastalığına karsı kullanılan mancozeb ve chlorothalonil’in tek baslarına ve bir bitki aktivatörü ile karısım seklinde uygulandıklarında etkililiklerinin yıkanmadan etkilenip etkilenmediği arastırılmıs ve mancozeb uygulamasının kalıntı analizleri gerçeklestirilmistir. Tek basına mancozeb uygulamasının saksı kosullarında hastalığa % 64,42; chlorothalonil uygulamasının ise % 54,46 oranında etki gösterdiği belirlenmistir. Diğer yandan, mancozeb ve Humiforte N 6’nın birlikte kullanılmasının uygulamadan 10 saat sonra yapılan yıkamadan sonra bile % 74,71 etki gösterdiği, benzer sekilde Humiforte N 6 ve chlorothalonil uygulamasından % 74,95 etki ile en iyi sonuç elde edildiği saptanmıstır. Yapılan kalıntı analizleri de bu sonuçları destekler niteliktedir. Uygulamadan 10 saat sonra yıkanan nohut bitkilerinin kalıntı analiz sonuçlarına göre mancozeb+Humiforte N 6 uygulanmıs nohut bitkilerinde 90 ppm mancozeb kalıntısı saptanırken, sadece mancozeb uygulanmıs nohut bitkilerinde 10,3 ppm mancozeb kalıntısına rastlanmıs olup bu sonuç yağısla beraber mancozeb’in neredeyse tamamen yıkandığını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar mancozeb’in Humiforte N 6 preparatı ile birlikte uygulandığında yıkanmadan sonra bile nohut antraknozu hastalığını önleyecek düzeyde bitki üzerinde kaldığını kanıtlamaktadır. Yağıs ile beraber ortaya çıkan A. rabiei hastalığının kontrolünde kontak etkili fungisitlerin yıkanmasını önlemek ve etkililiğini devam ettirebilmek için Humiforte N 6 isimli bitkiaktivatörü ile birlikte kullanılmasının yararlı olacağı kanısına varılmıstır.

Anahtar Sözcükler: Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., bitki aktivitörü, Humiforte N 6, mancozeb, chlorothalonil.

In this research, whether the effectiveness of mancozeb and chlorothalonil used for control of anthracnose of chickpea caused economical losses in chickpea growing area of Turkey, were affected from washing after applications alone and mixture with a plant activator or not were studied, and also mancozeb residue analyses had been carried out. Mancozeb applications alone had 64.42 % efficacy while chlorothalonil alone gave 54.46 % effects in pot conditions. However the best control of the   disease were obtained from the mixture of mancozeb and Humifortre N 6 applications with 74.71 % and 74.95 %effectiveness, respectively even after washing plants at 10 hours of applications. The results of residueanalyses were also supported these findings. After 10 hours from applications according to the residue analyses results from the chickpea plants washed after 10 hours from applications, 90 ppm mancozeb residue was determined while 10.3 ppm mancozeb residue was found on the leaves of the chickpea plants applied mancozeb only. In conclusion, the results showed that, mancozeb was washed out almostcompletely from the plants applied mancozeb alone , on the other hand, it was proven that the amount of mancozeb residue in the plants after application with plant activator was effective to control the disease even after washing. To prevent the contact effective fungicides from washing and to maintain their effectiveness, mixture applications with plant activators such as Humiforte N 6 will be beneficial in control of chickpea anthracnose.

Keywords: Ascochyta rabiei (Pass.) Labr., plant activator, Humiforte N 6, mancozeb, chlorothalonil.