Mevlana Üzüm Çeşidi Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, Teknik Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri


Creative Commons License

İşçi B. , Söyler K., Altındişli A., Boyacı M.

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ , vol.56, no.4, pp.487-495, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 56 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
  • Page Numbers: pp.487-495

Abstract

Amaç: Bu araştırmada, Manisa İlinde Mevlana üzüm çeşidi üreticilerinin sosyal ve ekonomik özellikleri, işletmelerin teknik yapısı, sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: Araştırmanın ana materyalini Mevlana üzümü yetiştiren üreticiler ile yapılan anketlerden elde edilen birincil nitelikli veriler oluşturmuştur.  Manisa İlinde Mevlana üzüm çeşidini yetiştiren üretici sayılarının belirlenmesi amacıyla ziraat odaları ve ilçe tarım müdürlükleri kayıtları incelemiş ve 203 üreticinin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Mevlana üzüm çeşidini yetiştiren Alaşehir İlçesinde 83, Sarıgöl İlçesinde 44 toplam 127 çiftçi anketi doldurulmuştur. Bulgular: Mevlana üzüm çeşidi yetiştirenlerin %51’i 5 dekardan daha küçük ve parçalı araziye sahip oldukları görülmektedir. Terbiye sistemlerinin dört farklı şekilde olup, toplam 193 parselin %67,36’sında yarım çardak terbiye sistemi ile tesis edilmiştir.  Yetiştiricilerin karşılaştıkları en önemli teknik sorun güneş yanıklığı,  en önemli ekonomik sorunun ise pazarlama olduğu belirlenmiştir.  Sonuç: Bağcıların eğitim düzeyinin ve kooperatifleşme eğilimlerinin düşüklüğü ve girdi maliyetlerin yüksekliği saptanmıştır.