Türkiye Açısından Wagner Kanunu’nun Geçerliliğinin Analizi


Gacener Atış A.

Annals Of Science, cilt.20, ss.103-122, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 20 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Annals Of Science
  • Sayfa Sayıları: ss.103-122

Özet

 

DERGİ İÇERİĞİ

Ara 
Arama Kapsamı 
 Tümü Yazarlar Başlık Öz İndeks terimleri Tam Metin 
 


Göz At

FONT

Make font size smallerMake font size defaultMake font size larger

 

YENİ SAYIAtom logosu 
RSS2 logosu 
RSS1 logosu

Ana Sayfa > Cilt 20, Sayı 1 (2005) > GACENER

TÜRKİYE AÇISINDAN WAGNER KANUNU’NUN GEÇERLİLİĞİNİN ANALİZİ

AYDANUR GACENER

 

Öz

 

Kamu sektörünün toplam ekonomik faaliyetler içerisindeki payının, ekonomik gelişme ile birlikte artması olgusu Wagner Kanunu olarak adlandırılmaktadır. İlk kez Wagner tarafından çok sayıda ülkenin ekonomik verileri ışığında yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Kamu harcamalarının artış yönlü bir eğilim göstermesi, devletin ekonomik ve sosyal yapı içerisindeki rolünün zamanla artmış olmasına bağlanmıştır. Bu çalışmada, kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Wagner Kanunu çerçevesinde, Türkiye açısından test edilmiştir. Dolayısıyla modelde kamu harcamalarının gelir elastikiyetinin sıfırdan veya birden büyük gerçekleşmesi beklenmektedir.