Güdüsel değİşkenlerin bilişsel, somatik kaygı ve kendine güven boyutlarına etkileri (The Effects of Motıvatıonal Varıables on Cognıtıve State Anxıety, Somatıc State Anxıety and Self-Confıdence)


DOĞAN B., KAZAK F. Z.

Ege Üniversitesi Performans Dergisi, vol.11, no.1, pp.27-34, 2005 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Performans Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-34