Digital Activism: An Analysis of Change.Org Campaigns in Turkey


Creative Commons License

Gürel Ş. E. , Nazlı A. K.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.4, pp.187-206, 2019 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.187-206

Abstract

The Internet and new communication technologies are among the most important topics of the modern world. The Internet is considered an effective catalyzer of social change and is establishing a new order by changing work and the way it is done. All events and phenomena on life exist on this platform that is peculiar to this new world. The Internet serves as a channel for activism. In its simplest definition, activism is an act that is nourished from the individuals and societies’ hope for a better and more desirable world. The new understanding of activism known as digital activism refers to activities performed on digital media to realize social changes that individuals and organizations want. Social change activities through digital activism contain notions and activities such as slactivism, clicktivism, advocacy, hashtag activism, hacktivism, information activism, maptivism, and apptivism. Reaching large masses easily and quickly, letting many people speak out, performing in different ways and methods, cross sharing on social media channels allow digital activism to enlarge each and every day. This study focuses on digital activism and aims to analyze this concept in Change.org campaigns. The study is designed in a qualitative method and is a descriptive analysis as a format. The data was interpreted in specific categories and deductions were made about digital activism reflecting details regarding the findings in this study’s conclusion, which ends with the reflections on digital activism in Turkey and recommendations for future researches.

Keywords: Activism, digital activism, Change.org.

İnternet ve yeni iletişim teknolojileri, çağcıl dünyanın önemli gündem maddelerinden biridir. Toplumsal değişime yönelik etkili bir katalizör olarak kabul edilen internet, işi ve işin yapılma şeklini değiştirerek yeni bir düzenin kurulmasını sağlamaktadır. Yaşama dair tüm olay ve olgular, yeni dünyaya özgü bu yeni platform üzerinde varlık göstermektedir. Öyle ki internet, aktivizm hareketleri için de bir mecra görevi görmektedir. Aktivizm, en yalın ifadeyle bireylerin ve toplumların daha güzel ve daha iyi bir dünya ümidinden beslenen eylemciliktir. ‘Dijital aktivizm’ olarak adlandırılan yeni aktivizm anlayışı, birey ya da örgütlerin arzuladıkları toplumsal değişimi yaratmak amacıyla dijital ortamda gerçekleştirdikleri etkinlikleri tanımlamaktadır. Slaktivizm -slactivism-, kliktivizm -clictivism-, taraf olma/savunuculuk aktivizmi -advocacy-, hashtag aktivizmi -hashtag activism-, hacktivizm -hacktivism-, info-aktivizm                -information activism-, maptivizm -maptivism- ve aplikasyon aktivizmi -apptivism- gibi kavram ve etkinlikleri kapsayan dijital aktivizm aracılığı ile toplumsal değişim hareketleri farklı bir niteliğe bürünmektedir. Geniş kitlelere kolaylıkla ve hızla ulaşması, çok sesliliğe izin vermesi, farklı şekil ve yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi, sosyal medya kanallarında çapraz paylaşılabilmesi dijital aktivizmin her geçen gün daha da yaygınlık kazanması sonucunu doğurmaktadır. Bu çalışma, dijital aktivizm kavramını mercek altına almakta ve söz konusu kavramı Change.org kampanyaları üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel desende tasarlanmıştır ve betimsel analiz ile uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, belirli kategoriler oluşturularak yorumlanmış ve bulgulara ilişkin detaylar, çalışmanın sonuç kısmına yansıtılarak dijital aktivizme ilişkin çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma, dijital aktivizmin Türkiye’deki yansımaları ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler ile sonlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: Aktivizm, dijital aktivizm, Change.org.