İzmir Kıyısal Sularındaki Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)’un Besin Kompozisyonu Üzerine Bir Ön Çalışma


İLHAN A. , SEVER T. M. , İLHAN D. , AKALIN S.

VII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 31 Ağustos - 02 Eylül 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye