Kenyi çiklitlerde (Maylandia lombardoi) larval ve prejüvenil gelişim evrelerinin belirlenmesi


KARADAL O., TÜRKMEN G. , GÜROY D.

24. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 10 - 14 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey