Random Trombosit Süspansiyon Jel Preparatı Uygulamasının Konneksin 43 VEGF İle Kaspaz3 Ve Kaspaz 6 Molekülleri Üzerinden Sıçan Yanık Yarası İyileşmesi Üzerine Etkileri


Bilkay U. , Yılmaz Ö. , Ateş U., Uyanıkgil Y. , Baka M.

Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, Çeşme, İzmir, İzmir, Turkey, 01 January 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey