Kurumsal İletişim Temelinde Kurumsal Portallar Hürriyet Haber Portalına Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz


Creative Commons License

Başok N. , Ker Dincer M. , Bat M.

İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar, vol.3, no.1, pp.1-21, 2012 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar
  • Page Numbers: pp.1-21

Abstract

Kurumların İç ve dış çevrelerine yönelik iletişim süreçleri için bilgi iletişim teknolojilerinin yarattığı olanaklardan faydalanmaları 21. yüzyılın kurumsal zorunluluklarından biri haline gelmiştir. İnternet tabanlı iletişim mecraları, sanal ortamın yaratıcılığa açık çok yönlülüğünü desteklerken, aynı zamanda arz talep zincirinin her iki tarafı için de çekici bir güç özelliği göstererek yeni oluşumlara kaynaklık etmiştir. Beklentilerini sürekli değiştiren ve pazarda genellikle talep kısmında yer alan sanal ortam kullanıcısı, klavyenin tuşlarıyla uğraşmak yerine monitörde kalmayı tercih etmesiyle, portal kavramı için bir kıvılcım yaratmış ve bu durumun farkına varan kurumlar da web sitelerini standart çizgiden kurtararak kurumsal portal içerikli yeni siteler oluşturmaya başlamıştır. Hemen her sektörde oluşturulabilen kurumsal portallar, özellikle haber sektöründe işlevsel bir önem arz etmektedir; çünkü bu durum, haberin çeşitliliğinin yanında, bilginin çok yönlülüğüyle de doğrudan ilintilidir. Günümüzün yoğun rekabet ortamında kurumsal portalların, kurumsal iletişim süreci kapsamında tam olarak ne ifade ettiği sorusuyla yola çıkılan bu çalışmada; kurumsal iletişim ve bileşenleri üzerinden hareketle portal kavramı irdelenmekte, kurumsal iletişim ve kurumsal portalların ilişkisi ele alınmakta ve aylık olarak güncellenen Alexa Web Bilgi Şirketine göre Türkiye’nin en fazla ziyaret edilen Hürriyet Haber Portalı’nın, Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerine yönelik üç ayrı yayını için gerçekleştirilen karşılaştırmalı bir analizi yapılarak tartışılmaktadır.