Strength and Comfort Characteristics of Cotton/Elastane Knitted Fabrics


ERTEKİN G., OĞLAKCIOĞLU N. , MARMARALI A.

TEKSTİL VE MÜHENDİS, cilt.21, ss.146-153, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 21 Konu: 110
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: TEKSTİL VE MÜHENDİS
  • Sayfa Sayısı: ss.146-153

Özet

Bu çalışma, farklı elastan iplik numarası ve elastan besleme oranıyla üretilmiş örme kumaşların fiziksel, mukavemet ve ısıl konfor özelliklerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Fiziksel test sonuçları, daha kalın elastan numarası ya da yüksek elastan oranıyla örülen kumaşların yüksek gramaj, kalınlık, patlama mukavemeti ve delinme direncine sahip olduğunu göstermiştir. Isıl konfor özellikleri ise kalın elastan iplik numarası ile tam elastanlı yapıda örülmüş kumaşların daha yüksek ısıl iletkenlik ve ısıl soğurganlık değerlerine sahipken, daha düşük hava ve su buharı geçirgenliği sağladığını ortaya koymuştur. 

This study aims to investigate the elastic knitted fabrics produced by using different elastane yarn counts and elastane rates in terms of physical, strength and thermal comfort characteristics. The physical test results indicated that the fabrics knitted with coarser elastane yarn or higher rate of elastane had higher weight, thickness, bursting strength and puncture resistance. The thermal comfort properties pointed out that the fabrics including coarser elastane yarn or full plating elastane had higher thermal conductivity and thermal absorptivity values, while lower air and relative water vapour permeability.