A Contemporary Review on Sense of Place and Border in Nineteenth Century Narratives of American Expansionism


Creative Commons License

Denizarslanı Y.

International Journal of Language Academy, cilt.2, no.1, ss.209-228, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2014
  • Doi Numarası: 10.18033/ijla.71
  • Dergi Adı: International Journal of Language Academy
  • Sayfa Sayıları: ss.209-228

Özet

Keşfinden bu yana Yeni Dünya Batı düşünce yapısını derinden etkilemiştir. On beşinci yüzyıldaki coğrafi keşifler, Batı dünyasının ticari ve politik iktidar rekabetiyle başlarken, bu yüzyılla birlikte kıtasal sınırların ötesine, okyanus aşırı gidilen seyahatler, Orta Çağ Avrupa’sının yüksek duvarlı, kapalı feodal kentleri ve hanedanlıklarının yaşantısını, dolayısıyla, sınır anlayışını da dönüşüme uğratmıştır. Bilinmeyen coğrafyaların egzotizmi, Batı’nın hayal gücünde Yeni bir Dünya, kendilerine bahşedilmiş bir cennet izlenimi uyandırmıştır. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda, Kuzey Amerika’nın Doğu kıyısında on üç İngiliz kolonisi olarak başlamış olan Anglo Sakson hâkimiyeti, Amerika Birleşik Devlet’lerinin kuruluşu ile kıtasal yayılma sürecini başlatmıştır. Bu çalışma, on dokuzuncu yüzyıl Amerikan yayılmacılığını meşrulaştırmada önemli rol oynamış olan farklı türlerden anlatılardaki özel mekân ve sınır algısını incelemeyi ve bu bağlamda günümüz Amerikan kültüründe de farklılık kavramı üzerinden devam ettirilmekte olan sınır kavramının tarihsel izlerini sürmeyi amaçlamaktadır. Böylece, Amerikan milliyetçiliği ve kıtasal yayılmacılığının ulusun Aşikâr Alın Yazısı olduğu söylemini yaymada önemli rol oynamış olan bu kültürel ürünler arasından, John O’Sullivan’ın makalesi “ The Great Nation of Futurity” (1839), Frederick Jackson Turner’ın “The Significance of the Frontier in American History” (1893) adlı tezi, Washington Irving’in A Tour on the Prairies (1835) adlı seyahatnamesi, Walt Whitman’nın “A Passage to India” (1871) adlı şiiri, William Apes’in A Son of the Forest (1829) adlı otobiyografisi ve on dokuzuncu yüzyıl Amerikan peyzaj resimlerinden örnek olarak seçilmiş olan, Emmanuel Gottlieb Leutze’un Westward the Course of Empire Takes Its Way (1861) ve Albert Bierstadt’ın Valley of Yosemite (1865) adlı resimleri incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Amerikan yayılmacılığı, Aşikâr Alın Yazısı, mekân, sınır.