İzmir (Özbek-Urla) Kıyılarında Yassı İstiridye (Ostrea edulis L. 1758 ) Büyütme Çalışması


Creative Commons License

KIRTIK A. , YİĞİTKURT S. , KURTAY E. , KÜÇÜKDERMENCİ A. , LÖK A.

Acta Aquatica Turcica, vol.17, no.2, pp.298-305, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.22392/actaquatr.806478
  • Title of Journal : Acta Aquatica Turcica
  • Page Numbers: pp.298-305

Abstract

Bu çalışmada Özbek-Urla (İzmir)’de dağılım gösteren Avrupa istiridyesinin (Ostrea edulis L. 1758) büyüme ve yaşama oranlarını belirlemek amacıyla büyütme sistemlerine yerleştirilmiş spatlar incelenmiştir. Yıl boyunca su parametrelerinden sıcaklık, tuzluluk, toplam partikül madde (TPM) (partikül organik-POM ve partikül inorganik-PIM) ve klorofil-a değerleri kaydedilmiştir. Toplam partikül madde en yüksek haziran ayında 34,62 mg/l bulunmuştur. Haziran ayında partikül madde içerisindeki inorganik madde oranı %77,61, organik madde oranı ise %22,39 olarak tespit edilmiştir. Büyütme sistemlerine alınan istiridye yavruları boy ortalamaları çalışmanın başlangıcında 26,39±4,00 mm’den çalışmanın sonunda 60,84 ±10,71 mm’ye ulaşmıştır. İstiridyelerin yaşama oranı % 61,9 olarak bulunmuştur. Yaşama oranı ile Sıcaklık ve PİM arasında anlamlı negatif korelasyon (sırasıyla r2=-0,654, r2=-0,644) bulunmuştur (p<0,05). Elde edilen yaşama ve büyüme oranı sonuçları, bu bölgenin Ostrea edulis yetiştiriciliği için uygun olabileceğini göstermektedir.