Hemodiyaliz hastalarında santral venöz katetere heparin uygulama sıklığının tıkanıklığın önlenmesine etkisinin incelenmesi


TUNA ORAN N. , EŞER İ.

14. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Turkey, 18 - 23 October 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey