The Effect of Salinity in Irrigation Water on Evapotranspiration of Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.)


CAN O., KUKUL KURTTAŞ Y. S. , ÖZÇAKAL E.

EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.51, no.3, pp.253-263, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 51 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.253-263

Abstract

This study was carried out for 2 years in order to determine the effect of
saline water on the evapotranspiration from Satsuma mandarin trees. In the
study, three different salinity levels of irrigation water were applied (S0: 0.65
dS/m. S1: 3.5 dS/m. S2: 6.5 dS/m). Satsuma mandarin trees grafted on Troyer
citrange and Poncirus trifoliata rootstocks were used as experimental material.
Evapotranspiration was measured by neutron probe in 4 different soil layers (0-
30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, 90-120 cm) before and after irrigation for six trees in
total. The results obtained from the experiment were as follows: (i)
evapotranspiration from the Satsuma mandarin trees decreased due to the
increase of irrigation water salinity level and (ii) in all subjects,
evapotranspiration of the mandarin trees grafted on Poncirus trifoliate
rootstock was higher than that of the mandarin trees grafted on Troyer citrange
rootstock. The response to salt water of the mandarin trees grafted on Troyer
citrange rootstock was higher than that of the mandarin trees grafted on
Poncirus trifoliate rootstock.

Bu araştırma, tuzlu suyun Satsuma Mandarini bitki su tüketimi üzerine
etkisini belirlemek amacıyla, iki yıl boyunca yürütülmüştür. Araştırmada 3
farklı tuzluluk seviyesine sahip sulama suyu uygulanmıştır (S0: 0.65 dS/m. S1:
3.5 dS/m. S2: 6.5 dS/m). Poncirus trifoliata ve Troyer citrange anaçları üzerine
aşılı Satsuma Mandarini ağaçları deneme materyali olarak kullanılmıştır. Bitki
su tüketimi ölçümleri, nötronmetre kullanılarak sulamadan önce ve sonra dört
farklı toprak katmanında yapılmıştır (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm, 90-120 cm).
Araştırmadan elde edilen veriler şu şekildedir : (i) Satsuma Mandarini bitki su
tüketimi, sulama suyunun tuzluluk seviyesindeki artışa bağlı olarak azalmıştır.
(ii) Araştırmada kullanılan Poncirus trifoliata anacı üzerine aşılı mandarin
ağaçları, Troyer citrange anacı üzerine aşılı mandarin ağaçlarına göre tüm
konularda daha fazla bitki su tüketimi gerçekleştirmiştir. Troyer citrange anacı
üzerine aşılı mandarin ağaçlarının tuzlu suya olan tepkisi, Poncirus trifoliata
anacı üzerine aşılı mandarin ağaçlarına göre daha fazla gerçekleşmiştir.