Postmodern Turizm Hareketleri Bağlamında Kent Turizminde Yenilikler (Innovations in Urban Tourism in the Context of Postmodern Tourism Movements


ARSLAN H. M. , EMEKLİ G.

1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 20 - 22 Haziran 2019