Orta Doğu ve Türkiye’de İçsu Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliğinin Bugünkü Durumu ve Geleceğe Dair Tahminler


Creative Commons License

Günay D. , Emiroğlu D. , Tolon M. T.

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.4, no.2, pp.122-129, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17216/limnofish.363924
  • Title of Journal : Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research
  • Page Numbers: pp.122-129

Abstract

In this study, current and future production of inland capture fisheries and aquaculture productions of 16 Middle Eastern
countries, including Turkey, were evaluated by statistical fisheries data. According to the results of trend analysis, it is predicted
that inland capture fisheries production, which is about 390 000 tons in 2015, will decrease to approximately 380 000 tons in 2020
and inland aquaculture production, which is about 1 660 000 tons in 2015, will increase to approximately 2 060 000 tons in 2020
in the Middle East Countries. In Turkey, it is estimated that inland capture fisheries production, which constitutes 5.8 % of the total
fishery production by 2016, will further decrease (30 000 tons) in 2020; inland aquaculture production, which constitutes 17.2 % of
the total fishery production by 2016, will further increase (133 000 ton) in 2020. Sustainability and development of inland fisheries
is important in order to meet protein demand and increase socio-economic development.
  

Bu çalışmada Türkiye’nin de içinde olduğu 16 Orta Doğu ülkesinin bugünkü ve
gelecekteki iç su ürünleri avcılık ve yetiştiricilik üretimi, istatistik verileri
yardımıyla değerlendirilmiştir. Trend analizi sonucunda 2015 yılında yaklaşık
390 000 ton olan Orta Doğu iç su avcılık üretiminin 2020 yılında 380 000 tona
gerileyebileceği, 2015 yılında 1 660 000 ton olan yetiştiricilik üretiminin 2020
yılında yaklaşık 2 060 000 ton olabileceği tahmin edilmiştir. Türkiye’de ise
toplam su ürünleri üretiminin 2016 yılı itibariyle %5,8 ‘ini oluşturan iç su ürünleri
avcılığının 2020 yılında daha da azalacağı (30 000 ton), %17,2’sini oluşturan iç
su ürünleri yetiştiriciliğinin ise artmaya devam edeceği (133 000 ton)
öngörülmüştür. İç su ürünleri balıkçılığının sürdürülebilir olması ve sektörün
gelişimi protein talebinin karşılanması ve sosyo-ekonomik gelişim açısından
önemlidir.