Dereli M Ayık MF Levent RE Özyürek AR Atay Y 12 yaşında bir çocukta Loeys Dietz sendromu nedeniyle gelişen asendan aort anevrizmasında Bentall prosedürü Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15 Kongresi 13 16 Nisan 2016 Antalya


DERELİ M., AYIK M. F. , LEVENT R. E. , ÖZYÜREK A. R. , ATAY Y.

Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği 15. Kongresi 13-16 Nisan 2016 Antalya, 13 - 16 Nisan 2016