Yatırım Projelerinde Fizibilite Raporunun Hazırlanması


SANER G.

Güncel Yaklaşımlarla Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Analizler/Kavram-yapı-Uygulama, Bayraktaroğlu, A. , Gündoğdu, A. , Editör, Seçkin Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Ankara, ss.45-75, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.45-75
  • Editörler: Bayraktaroğlu, A. , Gündoğdu, A. , Editör

Özet

Bu kitap çalışmasında yatırım projelerinin değerlendirilmesine yönelik olarak karar vericilerin önüne çıkacak tüm noktalar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.Kitabın yazımı teorik bilginin yanında açıklamalı örneklere de yer verilerek güncel yaklaşımlar çerçevesinde açık bir dil ile kaleme alınmıştır. Detaylı bir çalışma niteliğine kavuşan bu kitapta; yatırım analizinin kavramsal temellerine yer verilmiştir.  Fizibilite raporlarının hazırlanması  ve yatırımların finansmanı konularına değinilerek, finansal açıdan ticari karlılık analizleri ve risk analizlerinde kullanılan yöntemler örneklerle aktarılmıştır.  Enflasyon baskısı olan ekonomilerde yatırım projelerinin nasıl değerlendirileceği konularına da değinilen bu kitapta; son dönemde ortaya çıkan yeni yaklaşımlara da yer verilmiştir. Son olarak ulusal ekonomi açısından yatırım projelerinin nasıl değerlendirileceği açıklanmıştır.   Okuyucuya sunulan kitabın benzerlerinden ayrılan iki yönü bulunmaktadır; bunlardan birincisi yatırım projelerinin değerlendirilmesi sürecinde hem temel teorilere hemde güncel  yaklaşımlara birlikte yer verilerek geniş bir yelpazede konuların irdelenmiş olmasıdır. İkincisi ise; yazılan bölümlerin tamamı, konusunda uzman olan ve uzun yıllar bu konularda ders vererek tecrübelerini aktaran akademisyenler tarafından hazırlanmış olmasıdır.