Investigation of phenolic content and various in vitro biological activities of Allium proponticum STEARN ET N. ÖZHATAY subsp. proponticum STEARN ET N. ÖZHATAY grown in Turkey


Emir C. , Emir A.

8.Ulusal Botanik Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 October 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

The genus Allium, which is a member of the Amaryllidaceae family, is represented by more than 900 species all over the world and is important in terms of both nutritional and medicinal. There is no research in the literature on the Allium proponticum STEARN ET N. ÖZHATAY subsp. proponticum STEARN ET N. ÖZHATAY, which is an endemic species grown in our country, except for morphological researches. In our preliminary studies to investigate the pharmaceutical value of members of the genus Allium, the phenolic content of methanol extracts of three different parts (flower, stem and bulb) of this endemic species was determined using LC-MS. Accordingly, 3-hydroxybenzoic acid and gallic acid from simple phenols, kaempferol, galangin, 3-O-methylquercetin and genistein from flavonoids were found in predominant amounts. In addition, anticholinesterase and antityrosinase enzyme activities of methanol extracts were calculated by spectrophotometric methods using a microplate reader. Anticholinesterase inhibition capacity of the plant was found to be high (IC50: 29.87±3.65 - 45.25±3.67 µg/mL), while antityrosinase was relatively lower (IC50: 590.23±5.15 - 616.88±4.79 µg/mL).

Amaryllidaceae familyası üyesi olan Allium cinsi, tüm dünyada 900’den fazla tür sayısı ile temsil edilmekle birlikte hem besin hem de tıbbi açıdan önem taşımaktadır. Ülkemizde yetişen ve endemik bir tür olan Allium proponticum STEARN ET N. ÖZHATAY subsp. proponticum STEARN ET N. ÖZHATAY bitkisi üzerinde morfolojik çalışmalar dışında literatürde herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Allium cinsi üyelerinin farmasötik değerinin araştırılması için yaptığımız ön çalışmalarda, bu endemik türe ait üç farklı kısmın (çiçek, gövde ve soğan) metanol ekstrelerinin LC-MS kullanılarak fenolik içeriği tayin edilmiştir. Buna göre basit fenollerden 3-hidroksibenzoik asit ve gallik asit, flavonoitlerden kemferol, galangin, 3-O-metilkersetin ve genistein baskın miktarda bulunmuştur. Ayrıca metanol ekstrelerinin antikolinesteraz ve antitirozinaz enzim aktiviteleri spektrofotometrik yöntemlerle mikroplaka okuyucu kullanılarak hesaplanmıştır. Bitkinin antikolinesteraz inhibisyon kapasitesi (IC50: 29.87±3.65 - 45.25±3.67 µg/mL) yüksek bulunurken, antitirozinaz görece (IC50: 590.23±5.15 - 616.88±4.79 µg/mL) daha düşük çıkmıştır.