Evaluation of Kars Region Traditonal Dances in Terms of Bar Dance Type: Ocaklı(Ani) Village Example


OKDAN B.

3. Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Sempozyumu, 16 - 19 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text