Geçmişten Günümüze Teknolojinin Hemşirelik Bakımına Yansımaları Beta Talasemi Örneği


KARAKUL A., ŞENOL S.

IV. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye