The effect of some organic amendments using in organic agriculture on microbial activity in soil


Okur N. , Kayıkçıoğlu H. H. , Tunç G., Tüzel Y.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.44, no.2, pp.65-80, 2007 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.65-80

Abstract

The objective of this work was to determine the effects of some organic amendments using in organic agriculture on the soil microbial biomass and enzyme activity in soil under winter vegetable. In this field experiment, three organic amendments (Biofarm, Leonardit and Humic acid) and four vegetables (cos lettuce, carrot, rocket and parsley) were used. Vegetables were managed by organic and conventional organic farming systems. The research objects were Biofarm, Biofarm+Leonardit, Biofarm+Humic acid and conventional agriculture. Soil samples were taken twice during the experiment. In these soil samples, microbial biomass and activities of dehydrogenase, β-glucosidase, protease and alkaline phosphatase were analyzed. The effect of organic amendments and plant species on microbial biomass and all enzyme activity were significant at the level of 1 %. Biofarm applications highly increased amount of microbial biomass and enzyme activities. Application of Biofarm increased microbial biomass average % 77, dehydrogenase 175 %, βglucosidase 55 %, alkaline phosphatase 44 % and protease 69 %, compared to conventional soil. The additional effect of Leonardite and humic acid on microbial biomass and enzyme activity could not be found.

 Bu araştırmanın amacı, piyasada organik tarıma yönelik satılan bazı organik gübrelerin, kışlık sebze bitki örtüsü altındaki toprakların mikrobiyal biyokütle ve enzim aktivitesi üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bir tarla denemesi şeklinde yürütülen çalışmada, 3 organik gübre ( Biofarm, Leonardit ve Hümik asit) ve 4 sebze bitkisi (marul, havuç, roka ve maydanoz) kullanılmıştır. Sebzelerin organik ve konvansiyonel tarım sistemine göre yetiştirildiği denemede konular Biofarm, Biofarm+Leonardit, Biofarm+Humik asit ve Konvansiyonel tarım şeklinde olmuştur. Deneme süresince iki kez alınan toprak örneklerinde mikrobiyal biyokütle, dehidrogenaz, β-glukozidaz, alkalin fosfataz ve proteaz aktiviteleri saptanmıştır. Toprağa uygulanan gübrelerin ve yetiştirilen bitki çeşidinin mikrobiyal biyokütle, dehidrogenaz, β-glukozidaz, alkalin fosfataz ve proteaz aktiviteleri üzerindeki etkisi %1 düzeyinde önemli olmuştur. Biofarm gübresinin uygulandığı tüm parsellerde mikrobiyal biyokütle ve enzim aktivitesi oldukça yükselmiştir. Biofarm uygulamaları ile mikrobiyal biyokütle miktarı konvansiyonel tarıma oranla ortalama % 77, dehidrogenaz % 175, β-glukozidaz %55, alkalin fosfataz % 44 ve proteaz % 69 oranında daha fazla saptanmıştır. Leonardit ve humik asidin mikrobiyal biyokütle ve enzim aktivitesi üzerine farklı bir etkisi ortaya çıkmamıştır.