International Emergency Logistics Planning with Fuzzy Credibility


OZCAM B., MERT A. , NASİBOĞLU E.

Global Optimization: Theory, Methods & Applications I, Lecture Notes in Decision Science; Vol.12,, Ma C.Q, Yu L.A., Zhang D.B. and Zhou Z.B., Editör, Global-Link, Hong Kong, ss.844-850, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Global-Link
  • Basıldığı Şehir: Hong Kong
  • Sayfa Sayıları: ss.844-850
  • Editörler: Ma C.Q, Yu L.A., Zhang D.B. and Zhou Z.B., Editör