Serum copper, zinc and iron concentrations in idiopathic dilated cardiomyopathy and acute myocardial infarction with respect to the hemodynamic parameters


Creative Commons License

Coşkun A., Soysal D., Kılavuz A. , Yalçın H. C. , Atay A., Ildız B., ...More

Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor, vol.3, pp.46-50, 1997 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3
  • Publication Date: 1997
  • Title of Journal : Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor
  • Page Numbers: pp.46-50

Abstract


Eser elementlerin kardiyovasküler hastalıklardaki rolleri birçok araştırmanın konusu olmuştur. İdiopatik dilate kardiyomyopatili (İDK) ve akut myokard infarktüsü (AMİ) hastalarda yüksek bakır (Cu), düşük çinko (Zn) düzeyleri bulunmuştur. Yüksek bakır seviyesinin her iki grup hastalıkta da hemodinamik parametrelerle yakın ilişkisi saptanmıştır. Demir (Fe) düzeyleri ise normal düzeylerdedir. Her iki grup hastalıkta da sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF) ile serum Cu düzeyi arasında negatif korelasyon, İDK'li hastalarda sol ventrikül diastol sonu çapı (L VEDD) ile serum bakır düzeyi arasında ise pozitif korelasyon saptanmıştır. Sonuç olarak serum Cu düzeyinin hem İDK'de hem de AMJ'nde myokard depresyonunun derecesini göstermesi açısından değerli olduğu kanaatine varılmıştır.